rss
Thứ tư, 22/05/2019 | 08:05 GMT+7
  • Trung tâm TDTT Quận 10: Chỉ cấp giấy chứng nhận khi thuần thục 2 kỹ năng

    Trung tâm TDTT Quận 10: Chỉ cấp giấy chứng nhận khi thuần thục 2 kỹ năng

    (Bơi lội) - Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 5/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 -2020, Trong năm học 2017 -2018, Trung tâm TDTT Quận 10 đã ký kết liên tịch với 11 đơn vị trên địa bàn Quận để thực hiện chương trình phổ cập xóa mù bơi cho học sinh, trẻ em cơ nhỡ trên địa bàn.

Bơi lội

< 1 2 3 4 5 >