rss
Thứ hai, 18/02/2019 | 15:09 GMT+7

Bóng đá Quốc Tế

Cristiano Ronaldo 2018: Đáng quên hay đáng trách

Cristiano Ronaldo 2018: Đáng quên hay đáng trách

09:12 PM, 04/02/2019 - Bóng đá Quốc Tế

(Bóng đá Quốc Tế) - Không thể đoạt được danh hiệu cá nhân cao quý nào trong năm 2018, Cristiano Ronaldo còn dính vào những việc không đâu vào đâu. Có thể là vô tình, cũng có thể là cố ý nhưng có điều chắc chắn, những câu chuyện hậu trường trong năm 2018 của “Ro điệu” còn nổi hơn những gì mà anh làm được trên sân cỏ.

< 1 2 3 4 >