rss
Thứ tư, 12/12/2018 | 17:54 GMT+7

Đời sống thể thao

Đọc Lolita ở Tehran – Hồi ký qua những cuốn sách hay câu chuyện về nữ quyền ở Iran

Đọc Lolita ở Tehran – Hồi ký qua những cuốn sách hay câu chuyện về nữ quyền ở Iran

10:01 AM, 08/12/2018 - Sách

(Đời sống thể thao) - Đây là cuốn hồi ký kể quãng thời gian Azar Nafisi giảng dạy ở Tehran, Iran vào năm 1995. Tại đây bà cùng một nhóm sinh viên nữ Iran đã phải đối mặt với chế độ độc tài để đọc văn học phương Tây, điều bị cấm đoán ở các quốc gia Hồi giáo. Đọc Lolita ở Tehran, cuốn sách nằm trong danh sách bestseller của tờ New York Times suốt 117 tuần liên tục và đã giành một số giải thưởng, trong đó có giải thưởng Sách của năm của Booksense dành cho sách nonfiction vào năm 2004.

< 1 2 3 4 >