rss
Thứ hai, 25/06/2018 | 12:54 GMT+7

Sách

Mỗi tuần một cuốn sách: Người Mỹ kể những chuyện bí mật về chiến tranh Việt Nam

Mỗi tuần một cuốn sách: Người Mỹ kể những chuyện bí mật về chiến tranh Việt Nam

03:22 PM, 27/03/2018 - Sách

(Sách) - Với mong muốn mang đến cho độc giả một tài liệu tham khảo quý, một góc nhìn đa diện về cuộc chiến tranh Việt Nam qua con mắt của chính người Mỹ tham chiến, Nhà xuất bản Công an Nhân dân giới thiệu cuốn hồi ký chính trị 'Tài liệu mật: Hồi ký về cuộc chiến tranh Việt Nam và vụ tiết lộ Hồ sơ Lầu Năm Góc'.

< 1 2 3 4 >