rss
Chủ nhật, 25/10/2020 | 01:00 GMT+7

nhưng do gặp khó khăn về tài chính họ buộc phải để Arthur đến Juventus để thu về một khoản tiền. Theo đó Barcelona và Juventus đã đồng ý với nhau về mức giá của hai cầu thủ theo đó Arthur là 70 triệu euro và Pijanic cũng có giá lên tới 60 triệu euro. Như vậy nếu cuộc trao đổi người giữa hai CLB diễn ra - Các bài viết về nhưng do gặp khó khăn về tài chính họ buộc phải để Arthur đến Juventus để thu về một khoản tiền. Theo đó Barcelona và Juventus đã đồng ý với nhau về mức giá của hai cầu thủ theo đó Arthur là 70 triệu euro và Pijanic cũng có giá lên tới 60 triệu euro. Như vậy nếu cuộc trao đổi người giữa hai CLB diễn ra, tin tức nhưng do gặp khó khăn về tài chính họ buộc phải để Arthur đến Juventus để thu về một khoản tiền. Theo đó Barcelona và Juventus đã đồng ý với nhau về mức giá của hai cầu thủ theo đó Arthur là 70 triệu euro và Pijanic cũng có giá lên tới 60 triệu euro. Như vậy nếu cuộc trao đổi người giữa hai CLB diễn ra

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề nhưng do gặp khó khăn về tài chính họ buộc phải để Arthur đến Juventus để thu về một khoản tiền. Theo đó Barcelona và Juventus đã đồng ý với nhau về mức giá của hai cầu thủ theo đó Arthur là 70 triệu euro và Pijanic cũng có giá lên tới 60 triệu euro. Như vậy nếu cuộc trao đổi người giữa hai CLB diễn ra. Mời các bạn đón đọc các bài viết về nhưng do gặp khó khăn về tài chính họ buộc phải để Arthur đến Juventus để thu về một khoản tiền. Theo đó Barcelona và Juventus đã đồng ý với nhau về mức giá của hai cầu thủ theo đó Arthur là 70 triệu euro và Pijanic cũng có giá lên tới 60 triệu euro. Như vậy nếu cuộc trao đổi người giữa hai CLB diễn ra và chia sẻ thông tin nhưng do gặp khó khăn về tài chính họ buộc phải để Arthur đến Juventus để thu về một khoản tiền. Theo đó Barcelona và Juventus đã đồng ý với nhau về mức giá của hai cầu thủ theo đó Arthur là 70 triệu euro và Pijanic cũng có giá lên tới 60 triệu euro. Như vậy nếu cuộc trao đổi người giữa hai CLB diễn ra trên Thể thao.
Chia sẻ chủ đề:
< 1 2 3 >