Trang Chủ Thể Thao Thể Thao Trong Nước ĐT cờ vua nữ Việt Nam thua trận đầu tại giải đồng...

ĐT cờ vua nữ Việt Nam thua trận đầu tại giải đồng đội thế giới