Trang Chủ Thể Thao Thể Thao Trong Nước Lực sĩ Lê Văn Công đoạt HCV, phá kỷ lục thế giới

Lực sĩ Lê Văn Công đoạt HCV, phá kỷ lục thế giới