Trang Chủ Thể Thao Thể Thao Trong Nước Đánh bại Tiến Minh, Cao Cường lần đầu vô địch một giải...

Đánh bại Tiến Minh, Cao Cường lần đầu vô địch một giải đấu Challenge