rss
Thứ sáu, 14/08/2020 | 19:01 GMT+7

Tốc độ

YAMAHA Motor Việt Nam khởi động chiến dịch “Riding With The King”

YAMAHA Motor Việt Nam khởi động chiến dịch “Riding With The King”

06:19 PM, 25/07/2020 - Tốc độ

(Tốc độ) - YAMAHA Motor Việt Nam khởi động chiến dịch mới cho dòng xe Exciter tại Việt Nam mang tên “Riding With The King”, thông qua chiến dịch nầy Yamaha mong muốn đem đến một làn gió mới cho người dùng Exciter, đồng thời kết hợp với cộng đồng Yamaha Riders (Y- Riders Club) tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm gắn kết tinh thần người chơi xe cũng như tạo ra giá trị cho xã hội.

< 1 2 3 >